Thông Tin Chính yếu BẬC TRÌNH DIỄN PERFORMANCE GRADES 1 - 8 - Hoang Van Art

Thông Tin Chính về Bậc Trình Diễn

Sứ mệnh của ABRSM là truyền cảm hứng cho sự thành tựu trong âm nhạc. ABRSM tin rằng mọi người đều có quyền thưởng thức và xuất sắc trong âm nhạc. ABRSM cũng hiểu rằng hành trình âm nhạc của mỗi người là khác nhau. Đây là lý do tại sao ABRSM cam kết tạo ra những cơ hội mới để mọi người đạt được mục tiêu của họ.

Thông tin chính yếu

 • Để cập nhật thông tin mới nhất về các đợt đăng ký thi và kỳ thi, vui lòng xem Ngày và Phí Thi
 • Các Bậc Trình Diễn không nhằm thay thế Các Bậc Thực Hành, chúng cung cấp lộ trình bổ sung để ngày càng tiến bộ trong âm nhạc. 
 • Bạn cũng có thể lựa chọn chuyển đổi giữa Các Bậc Trình Diễn và Các Bậc Thực Hành tùy theo sự tiến bộ của bạn qua các trình độ. 
 • Thi Trình diễn có yêu cầu và giá trị tương đương với các Bậc Thực Hành hiện có của chúng tôi, nhưng có điểm nhấn khác ở việc tập trung vào tính biểu diễn
 • Đối với bài thi (Trình diễn), thí sinh lựa chọn và biểu diễn 4 bản nhạc hoặc bài hát, được thể hiện trong một tiết mục liên tục: ít nhất ba bản nhạc cần lấy từ giáo trình hiện có của ABRSM (một bản trong mỗi danh sách) và một bản do thí sinh lựa chọn. Toàn bộ yêu cầu cho tiết mục, bao gồm cả thời gian, được đưa ra trong giáo trình liên quan (có thể tải xuống từ trang này).
 • Các Bậc Trình Diễn được đánh giá nhờ phương tiện kỹ thuật số: chọn bản nhạc / bài hát của bạn, luyện tập phần biểu diễn của bạn và – khi đã sẵn sàng – quay video phần biểu diễn của bạn và gửi cho ABRSM để hội đồng giám khảo chấm điểm.
 • Đối với các Bậc Thực hành, điểm tối đa là 150 điểm. Bốn bản nhạc / bài hát sẽ được chấm riêng với tối đa 30 điểm cho mỗi mục. Sau đó sẽ có thêm 30 điểm cho ‘tổng thể sự trình diễn’. Giám khảo sẽ sử dụng các tiêu chí đã thiết lập của ABRSM để đánh giá các tác phẩm – đánh giá cao độ, thời gian, giai điệu, dáng và biểu diễn. Bạn có thể tìm thấy các tiêu chí đánh giá đầy đủ trong mô tả chi tiết năng lực .
 • Nếu ứng viên đã sẵn sàng ghi lại bài thi cho Bậc Trình Diễn của mình, họ có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào, miễn là họ tuân theo hướng dẫn đầy đủ, mô tả chi tiết năng lực và bản tóm lược các yêu cầu có sẵn trên trang này. Chúng tôi hy vọng sự linh hoạt này để giúp ứng viên có thể ghi lại ngay lập tức và gửi sau (sau khi một bài thi đã được đăng ký) sẽ tạo cơ hội cho người học ghi lại thành tích của họ ở một thời điểm phù hợp nhất với họ.
 • Thí sinh phải đọc toàn bộ ‘Hướng dẫn cho các bài thi Bậc Trình diễn được đánh giá từ xa’ có sẵn trong Tài liệu chính yếu trên trang này, trước khi bạn thực hiện ghi bất kỳ bài thi nào. Hướng dẫn này bao gồm cách ghi và gửi video Bậc Trình diễn. Bạn cũng nên đọc ‘Các thỏa thuận COVID-19 đặc biệt của chúng tôi để hòa tấu trong các bài thi được đánh giá từ xa’ (PDF) được áp dụng cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2021.
 • Để đạt ABRSM Bậc 5 trở lên yêu cầu phải vượt qua Lý thuyết Âm nhạc hoặc Practical Musicianship (Nhạc công Thực hành) hoặc bất kỳ Bậc thực hành solo Jazz nào trước khi người học có thể tham gia bài thi Trình diễn Bậc 6, 7 hoặc 8.
 • Đối với các Bậc Thực hành của ABRSM, học sinh học từ Bậc 6 đến Bậc 8 sẽ nhận được điểm UCAS (Dịch vụ Nhập học Đại học và Cao đẳng) có thể được sử dụng như một phần của đơn đăng ký đại học hoặc cao đẳng ở Vương quốc Anh.
 • Chúng tôi cũng cung cấp một tùy chọn kỹ thuật số để lấy bằng ARSM. Nội dung và yêu cầu của kỳ thi không thay đổi, nhưng Mô tả chi tiết năng lực (tóm lược) đã được cập nhật để bao gồm thông tin và yêu cầu liên quan đến tùy chọn kỹ thuật số được đánh giá từ một bản ghi video. Thông tin về ARSM có tại www.abrsm.org/arsmdiploma

Dịch bởi Hoang Van Art từ nguồn https://gb.abrsm.org/en/our-exams/performancegrades/key-information/

Tham khảo:

Lớp ABRSM Lý thuyết và ABRSM Piano Thực hành

Leave a Comment

Scroll to Top