Tai nguyen va sach thi ly thuyet am nhac truc tuyen - online music theory grades 1 - 5

Các tài nguyên và sách | Thi Lý thuyết Âm nhạc Trực tuyến – Online Music Theory

Làm quen đề thi thử Lý thuyết online

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung và hướng dẫn tham khảo để giúp thí sinh làm quen với các định dạng câu hỏi mới. Thí sinh có thể tham gia các kỳ thi Thực hành này bằng tiếng Anh, tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể bằng cách nhấp vào liên kết có liên quan. Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ trong bài thi Thực hành nhưng xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến ngôn ngữ được xác định bởi link bạn chọn. (Nghĩa là phải chọn đúng liên kết có ngôn ngữ mình thi được).

English / Tiếng Anh

Khi vào website này, bằng một số trình duyệt như Chrome hay Firefox, trang web sẽ chạy kiểm tra phù hợp của website, nếu website không chạy tới bài kiểm tra bạn làm theo hướng dẫn sau:

Giao diện website kiểm tra thử Lý thuyết âm nhạc trước khi bắt đầu.

Simplified Chinese / Tiếng Trung Giản thể

Traditional Chinese / Tiếng Trung Phồn thể

Khám phá Lý thuyết Âm nhạc

Một chuỗi mới nhiều bài tập các bậc và sách đáp án tương ứng cung cấp sự chuẩn bị toàn diện cho các kỳ thi Lý thuyết Âm nhạc trực tuyến mới của ABRSM từ bậc 1 đến bậc 5.

Những cuốn sách bài tập đầy màu sắc này chứa các bài tập theo tiến độ xen kẽ với các giải thích, mẹo và nhắc nhở kịp thời, giúp người học từng bước xây dựng kiến thức và hiểu biết về lý thuyết âm nhạc.

Hãy xem bên trong những cuốn sách mới này:

Bậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5

Bạn có thể tìm thấy danh sách chỉnh sửa bản in đầu tiên của Khám phá lý thuyết âm nhạc và các bài mẫu tại đây. Những chỉnh sửa này sẽ được thực hiện trong lần xuất bản tiếp theo của những ấn phẩm này.

Các tài nguyên khác

Để giúp thí sinh làm quen với các kiểu câu hỏi mới, ABRSM có sẵn các Đề thi Mẫu (Sample Paper) và Đáp án Mẫu (Model Answers) cho Bậc 1 đến Bậc 5.

Dịch bởi Hoang Van Art – Nguồn tại https://vn.abrsm.org/en/our-exams/online-theory/exam-preparation-resources/

Leave a Comment

Scroll to Top