Về HOANG VAN ART

KHỞI ĐẦU TỪ NĂM 2011

Hoang Van Art được đặt nền móng từ năm 2011 với phương châm giáo dục: “Vững nền tảng cho nghệ thuật vươn xa” 

Các lớp học nghệ thuật được giảng dạy bởi Thạc sĩ Nghệ thuật Chuyên ngành Sư phạm Piano Hoàng Vân cùng một số thạc sĩ, cử nhân từ Học viện Âm nhạc Quốc Gia VN cho các môn như: Piano, Violin, Thanh nhạc, Guitar v.v…

Cho đến nay các lớp học vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng. Đầu tư thiết kế giáo trình, lộ trình học phù hợp cho các lứa tuổi, năng lực và mục tiêu khác nhau. 

Các Kỳ Kiểm Tra Quý và Biểu diễn tại Phòng Hòa Nhạc

Năm 2020Hòa Nhạc Mùa Thu 9Kiểm tra – Báo cáo Quý 2, Quý 4
Năm 2019Hòa Nhạc Mùa Thu 8Kiểm tra – Báo cáo Quý 2, Quý 4
Năm 2018Hòa Nhạc Mùa Thu 7Kiểm tra – Báo cáo Quý 1, 2, Quý 4
Năm 2017Hòa Nhạc Mùa Thu 6Kiểm tra – Báo cáo Quý 1, 2, Quý 4
Năm 2016Hòa Nhạc Mùa Thu 5Kiểm tra – Báo cáo Quý 1, 2, Quý 4
Năm 2015Hòa Nhạc Mùa Thu 4Kiểm tra – Báo cáo Quý 1, 2, Quý 4
Năm 2014Ode To Joy 2Kiểm tra – Báo cáo Quý 1, 2, Quý 4
Năm 2013Ode To Joy 1Kiểm tra – Báo cáo Quý 1, 2, Quý 4

Các hoạt động thiện nguyện của Hoang Van Art

Báo chí nói về Hoang Van Art

Báo Đất Việt : Để ngoại khóa không thành ngại quá


MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

MANG TỚI MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TỚI NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

 1. Năng lực tự học nghệ thuật suốt đời cho học viên
 2. Năng lực thi các chứng chỉ quốc tế (như ABRSM) phục vụ cho nghề nghiệp
 3. Năng lực thi vào các trường CĐ – ĐH (như Học viện Âm nhạc QGVN) và tham dự các kỳ thi nghệ thuật có tính chất chuyên môn cao
 4. Tìm ra và kiên trì theo đuổi phong cách nghệ thuật yêu thích
 5. Rèn luyện và phát triển bản thân hướng tới Chân – Thiện – Mỹ

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

TẬP TRUNG XÂY DỰNG NỀN TẢNG NGHỆ THUẬT VỮNG CHẮC

 1. Đào tạo kỹ năng và tư duy âm nhạc thông qua 4 môn học: Tác phẩm, Gam, Thị Tấu, Xướng âm
 2. Xây dựng lộ trình học riêng và định hướng phong cách nghệ thuật theo đặc điểm của học viên
 3. Giáo viên đúng chuyên môn trực tiếp đứng lớp: Đứng lớp Piano là các thầy cô được đào tạo chính quy của chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc QGVN
 4. Mô hình lớp nhóm tối đa 5 học viên hoặc lớp cá nhân
 5. Biểu diễn – kiểm tra mỗi quý và cập nhật tình hình học tập học viên sau mỗi buổi học

BỘ MÔN ĐÀO TẠO

PIANO TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU, CHO MỌI LỨA TUỔI VÀ CHO HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT

 1. Piano
 2. ABRSM lý thuyết và thực hành
 3. Thanh nhạc và các nhạc cụ phương đông (Bầu, Tỳ bà), phương tây (Violin, Guitar)