LỊCH TUYỂN SINH THÁNG 6/2018

TUYỂN SINH CÁC LỚP PIANO, THANH NHẠC,VIOLIN, GUITAR, NHẢY, VẼ, BALLET,YOGA HÈ 2018

LỊCH TUYỂN SINH THÁNG 6 /2018

LỚP LỊCH HỌC GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG

Lớp Piano 4-7 tuổi Easiest 1

17h-18h Thứ 3-4-6 Th. sĩ Hoàng Vân Chờ khai giảng

Lớp Piano 4-7 tuổi Easiest 2

10h30-11h30 Chủ nhật Quang Huy Tuyển sinh thêm 02 học viên

Lớp Piano 4-7 tuổi Easiest 3

17h-18h: Chủ nhật Th.sĩ Trúc Quỳnh Tuyển sinh thêm 02 học viên

Lớp Piano người lớn Trình độ cơ bản

18h30-19h30 Thứ 6 Th.sĩ Hoàng Vân Tuyển sinh thêm 3 học viên

Lớp Piano Cơ bản Grade 1

16h30- 17h30
Thứ 7
Nhật Minh Chờ khai giảng

Lớp Piano Cơ bản Grade 2

8h30-10h00
Chủ nhật
Thế Anh Tuyển sinh thêm 02 học viên

Lớp Piano người lớn nâng cao, Grade 3

14h-15h30 Thứ 7 Nhật Minh Tuyển sinh thêm 03 học viên
10h-11h30 Chủ Nhật Thế Anh Tuyển sinh thêm 03 học viên

Lớp Piano Grade 4,5 và Lớp chuyên sâu

Học cá nhân theo lịch
của giáo viên
Giáo viên theo yêu cầu Liên tục tuyển sinh

Lớp Thanh nhạc chuyên sâu

Học cá nhân theo lịch
của giáo viên
Th.sĩ Thu Trang/ Thùy Linh Liên tục tuyển sinh

Lớp Thanh nhạc cơ bản các bé từ 5 tuổi-13 tuổi

9h30-10h30 Thứ 3-5 Th.sĩ Thùy Linh Liên tục tuyển sinh

Lớp Guitar

10h30-11h30 Thứ 3-5 Giáo viên cử nhân/Thạc sĩ Trúc Quỳnh Tuyến sinh thêm 03 học viên

Lớp Violin 

17h30-18h30 Thứ 5 Th.sĩ Minh Thịnh Tuyến sinh thêm 02 học viên

Lớp Violin 

10h30-11h30 Thứ 3-5 Th.sĩ Minh Thịnh Liên tục tuyển sinh

Lớp Vẽ/Handmade

10h-11h30 Thứ 2-4-6 Thanh Hải Liên tục tuyển sinh

Lớp Nhảy Flashmob

8h30-9h30 Thứ 2-4-6 Hương Liên Liên tục tuyển sinh

Lớp Yoga trẻ em

8h30-9h15 Thứ 3-5 Mai Chi Liên tục tuyển sinh

Lớp Yoga người lớn chuyên sâu(5 học viên)

15h-16h các chiều Linh Linh Liên tục tuyển sinh

Lớp Múa Ballet các bé từ 5 tuổi-13 tuổi

10h30-11h30 Thứ 3-5 Thụy Trang, Minh Hiền. Liên tục tuyển sinh

Lớp Thanh nhạc các bé từ 5 tuổi-13 tuổi

9h30-10h30 Thứ 3-5 Th.sĩ Thùy Linh Liên tục tuyển sinh

Leave a Comment

Scroll to Top