Học viên dưới 13 tuổi biểu diễn

Học viên Hoàng Tôn- Giải nhì Festival Piano toàn quốc năm 2015

 

Học viên Tuệ Nguyên

 

Học viên Tuệ Nguyên: Giải nhất Festival Piano 2014

 

Học viên Sinh Kiên

 

Học viên Thái Phương- Trường Vinh chơi 4 tay

 

Học viên Sinh Kiên

 

Học viên Hoàng Tôn chơi tiểu phẩm nhạc Jazz

 

Học viên Thảo Nhi tại lớp học

 

Học viên Đình Khuê

 

Học viên Trần Đỗ Nhật Phương: Hungary Rhapsodie & Romeo và Juliet

Leave a Comment

Scroll to Top