LỊCH TUYỂN SINH THÁNG 11/2017

 

 

LỊCH HỌC MÔN PIANO TIẾP TỤC NHẬN HỌC VIÊN
TRÌNH ĐỘ Easiest 1 Easiest 2 Easiest 3 Easiest 4 Grade 1 Grade 2 Grade 3
THỜI GIAN 17h30-18h30: T3 17h30-18h30: T2 10h15-11h30: T7 10h15-11h15: T7 16h30-17h30: T2 và T6

(người lớn)

17h30-19h: T5 18h-19h30: T4
 17h-18h: T4 9h-10h: T7 18h30-19h30: T2 8h45-10h15: T7 10h-11h30: CN
 14h-15h: T7 10h-11h: T7 17h15-18h15: T5 14h-15h30: T7
 10h30-11h30: CN 15h30-16h30:T7 8h30-10h: CN
17h-18h: CN 16h-17h: CN 9h-10h30: CN
  LỊCH TUYỂN SINH CÁC MÔN TẬP THỂ
MÔN HỌC GUITAR BALLET YOGA VẼ UKULELE THANH NHẠC VIOLIN
THỜI GIAN 16h-17h: CN 16h30-17h30: T7 15h-16h30: T7 16h-15h: CN  17h30-18h45: T5
Cập nhật ngày 8/11/2017

 

Leave a Comment

Scroll to Top