LỊCH TUYỂN SINH THÁNG 12/2017

Môn học Lịch học Giáo viên
Piano Easiest 1 10h-11h: Thứ 7

15h30-16h30: Thứ 7

Kim Tuyến

Nhật Minh

Piano Easiest 2 17h30-18h30: Thứ 2

17h-18h: Chủ nhật

Hoàng Vân

Trúc Quỳnh

Piano Easiest 3 16h30-17h30: Thứ 7

17h-18h: Chủ nhật

Nhật Minh

Hoàng Vân

Piano Easiest 4 10h15-11h15: Thứ 7 Hoàng Vân
Piano Grade 1 Lớp người lớn: 16h30-17h30 Thứ 2-6.

Lớp trẻ em: 18h30-19h30 Thứ 2

17h15-18h15 Thứ 5

15h30-16h30 Thứ 7

Hoàng Vân

Hoàng Vân

Lương Thắm

Nhật Minh

Piano Grade 2 8h30-10h Chủ nhật Thế Anh
10h-11h30 Thứ 7 Hoàng Vân
Piano Grade 3 14h-15h30 Thứ 7 Nhật Minh
10h-11h30 Chủ Nhật Thế Anh
Piano Grade 4,5 và lớp chuyên sâu Học cá nhân theo lịch của giáo viên
Guitar 16h-17h Chủ nhật Trúc Quỳnh
Vẽ 15h-16h30 Thứ 7 Kim Oanh
Yoga trẻ em 15h30-16h30 Thứ 7 Thanh Xuân
Yoga người lớn 12h15-13h15 Trưa 2-4-6 Thanh Xuân
Múa Ballet 16h30-17h30 Thứ 7 Thụy Trang, Minh Hiền

Leave a Comment

Scroll to Top