kế hoạch hoạt động năm học 2020

Kế hoạch hoạt động năm học 2020

Hoang Van Art kính gửi Quý thầy cô, phụ huynh và học viên kế hoạch hoạt động năm học 2020 (cập nhật ngày 24/12/2019) gồm: Kế hoạch tổ chức Biểu diễn – Kiểm tra Quý 1, 2, 3, 4 và các ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ thu và nghỉ đông.

Phụ huynh/ Học viên có thắc mắc xin vui lòng liên hệ: trungtamhoangvan@gmail.comHotline: 0988 989 738

Hoang Van Art – Trung tâm Nghệ thuật Hoàng Vân Vững nền tảng cho nghệ thuật vươn xa

www.hoangvanart.com | www.youtube.com/c/hoangvanart

Leave a Comment

Scroll to Top