Chính sách Bảo mật

1. Nguồn và danh mục dữ liệu cá nhân

Hoang Van Art có thể lấy các dữ liệu cá nhân sau.

 • Tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ email và địa chỉ thực tế, số điện thoại, giới tính, thông tin liên quan đến mạng xã hội, ID người dùng và tài khoản, số thành viên.
 • Thông tin được cung cấp qua bảng câu hỏi hoặc chiến dịch
 • Thông tin cần thiết cho các giao dịch
 • Thông tin được tạo ra từ các yêu cầu tới Hoang Van Art (tin nhắn, email)
 • Thông tin được tạo ra từ các giao dịch với Hoang Van Art (lịch sử tham gia các buổi hòa nhạc, sự kiện, và các cuộc thi do Hoang Van Art tổ chức hoặc đồng tài trợ (bao gồm bản ghi âm giọng nói và thông tin liên quan đến các buổi biểu diễn nhạc cụ hoặc ca hát), lịch sử tham gia các lớp học, khóa học , và những thứ tương tự do Hoang Van Art điều hành (bao gồm bản ghi âm giọng nói và thông tin liên quan đến biểu diễn nhạc cụ hoặc ca hát).
 • Thông tin được tạo ra từ việc sử dụng phần mềm hoặc Internet (thông tin thu được từ cookie, v.v., thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng, thông tin vị trí, thông tin sử dụng dịch vụ, các trang web bạn duyệt, liên kết bạn nhấp vào, email từ Hoang Van Art bạn mở, địa chỉ IP và những thứ tương tự)
 • Các loại thiết bị, O.S. phiên bản, quốc gia truy cập, số lượng người dùng, ngày và giờ truy cập
 • Thông tin được cung cấp bởi bảng câu hỏi hoặc các chiến dịch do các dịch vụ bên ngoài thực hiện với sự đồng ý trước của bạn, thông tin do khách hàng tiết lộ
 • Thông tin được cung cấp bởi các nhà điều hành kinh doanh, những người thực hiện dịch vụ sử dụng thông tin có thể phân biệt, nhưng không nhận dạng được cá nhân (số nhận dạng quảng cáo, v.v.)
 • Thông tin về các dịch vụ mạng xã hội liên kết với các trang web của Hoang Van Art, v.v. (với sự đồng ý của bạn)

Nếu Hoang Van Art thu thập được dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đảm bảo sẽ thu thập một cách thích hợp và hợp pháp.

2. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Hoang Van Art sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng trong phạm vi các mục đích sau.

 • Cung cấp, bảo trì, bảo vệ và cải tiến các khóa học của Hoang Van Art, phát triển các dịch vụ mới mới, cung cấp thông tin về các chiến dịch, và những thứ tương tự, thực hiện bảng câu hỏi, dịch vụ sau bán hàng.
 • Cung cấp thông tin và nội dung phù hợp với sở thích của từng khách hàng
 • Liên hệ về giao dịch, v.v.
 • Cung cấp các dịch vụ do Hoang Van Art xử lý
 • Thực hiện các thỏa thuận đã thực hiện với Hoang Van Art (xử lý thanh toán, v.v.)
 • Nhận biết sở thích và mong muốn của bạn để cung cấp thông tin thích hợp và phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp
 • Cung cấp thông tin phù hợp với sở thích của bạn bằng cách tích hợp thông tin do Hoang Van Art sở hữu với thông tin thu được từ các công ty khác
 • Trả lời các câu hỏi, yêu cầu tài liệu quảng cáo, hoặc các yêu cầu khác, v.v.
 • Thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ theo các thỏa thuận, luật và những điều tương tự
 • Các mục đích khác dựa trên sự đồng ý trước của bạn

3. Quản lý an toàn dữ liệu cá nhân

Hoang Van Art thực hiện các biện pháp có tính kỹ thuật, vật lý và có tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân và gây ra mất mát, phá hủy, làm sai lệch, tiết lộ và những thứ tương tự đối với dữ liệu cá nhân và nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn.

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Hoang Van Art có thể ủy thác cho bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần hoạt động của họ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Hoang Van Art không chấp thuận việc sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn bởi bất kỳ nhà thầu nào trừ khi nhà thầu cần thiết phải thực hiện việc sử dụng hoặc cung cấp đó để thực hiện các hoạt động được ủy thác hoặc để tuân thủ luật và pháp lệnh. Hoang Van Art yêu cầu mỗi nhà thầu bảo vệ dữ liệu cá nhân theo một thỏa thuận.

5. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Hoang Van Art chỉ lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích sử dụng.

5.1 Quy trình về thời gian bảo quản

Thông tin cá nhân được cung cấp hay thu thập từ quý khách từ việc truy cập hay sử dụng trang web được Hoang Van Art lưu lại miễn là mục đích thu thập dữ liệu vẫn tiếp tục. Sau đó, những thông tin này sẽ bị hủy hoặc hủy nhận dạng khỏi quý khách trừ khi việc lưu giữ thông tin được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của Hoang Van Art.

6. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Đối với dữ liệu cá nhân của trẻ, Hoang Van Art mhận được sự đồng ý từ các đại lý theo luật định, chẳng hạn như người có thẩm quyền của cha mẹ đối với trẻ đó và thực hiện các bước cần thiết khác theo luật, pháp lệnh hiện hành và những điều tương tự.

6.1 Sự chấp nhận của cha mẹ đối với người dùng dưới 18 tuổi

Hoang Van Art không thể phân biệt tuổi của những người truy cập trang web. Vì vậy, nếu quý khách dưới 18 tuổi, vui lòng nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi quý khách truy cập trang web và gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ có lý do để tin rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp cho Hoang Van Art thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước của họ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đảm bảo thông tin được xóa và hủy đăng ký chúng khỏi mọi cơ hội liên hệ quảng cáo nếu có.

7. Lưu trữ Cookies

Hoang Van Art có thể tạo cookie và sử dụng các công nghệ tương tự khác trên các trang web của Hoang Van Art . Những điều này cho phép Hoang Van Art cung cấp cho mỗi khách hàng nhiều dịch vụ và quảng cáo tùy chỉnh hơn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách liên quan đến cookie, v.v.

8. Quyền lợi của khách hàng về chính sách bảo mật

8.1 Nếu khách hàng muốn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Một thành viên có thể yêu cầu sửa thông tin cá nhân của mình. Nếu một thành viên yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin liên quan sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi quá trình chỉnh sửa được hoàn thành.

Bất kỳ thiệt hại nào do thành viên về việc không cập nhật thông tin cá nhân của mình sẽ do thành viên có liên quan chịu trách nhiệm và Hoang Van Art sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại đó.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách trong những trường hợp cực kỳ hạn chế, như được cho phép theo Đạo luật Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, bao gồm các trường hợp sau:

 • Nếu nó có thể gây nguy hiểm nếu quý khách có nó;
 • Nếu nó có thể làm ảnh hưởng đến một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành;
 • Nếu nó liên quan đến thủ tục tố tụng của tòa án và có thể phải tuân theo quá trình khám phá;
 • Nếu nó có thể liên quan đến một quá trình ra quyết định nhạy cảm thương mại; hoặc là
 • Trong đó thông tin cá nhân của cá nhân khác được chứa trong cùng một hồ sơ.

Điều này áp dụng cho mọi công dân bất kể mọi quốc tịch đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và truy cập website Hoang Van Art – Trung Tâm Nghệ Thuật Hoàng Vân.

8.2 Nếu khách hàng từ chối chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Qúy khách có thể từ chối không muốn Hoang Van Art sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba và bằng cách đó quý khách đồng ý rằng điều này có thể dẫn đến:

Nếu quý khách không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bên thứ ba, vui lòng liên hệ qua 1 trong 3 hình thức sau:

 • Gửi thư đến Địa chỉ C2 Tập Thể Bộ Công An, số 34 ngõ 31 Hoàng Cầu, Hà Nội
 • Liên hệ Hotline: 0988989738
 • Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc chi tiết đến: trungtamhoangvan@gmail.com

9. Tuân thủ luật và pháp lệnh

Hoang Van Art tuân thủ các luật, pháp lệnh và hướng dẫn hiện hành liên quan đến dữ liệu cá nhân và thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một công ty.

10. Sự cải tiến liên tục

Hoang Van Art liên tục xem xét và cải thiện chương trình tuân thủ của mình (chương trình tuân thủ luật, pháp lệnh, v.v.) để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

11. Thông tin liên hệ

Đối với các thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ đến Hoang Van Art :

 • Gửi thư Gửi thư đến Địa chỉ C2 Tập Thể Bộ Công An, số 34 ngõ 31 Hoàng Cầu, Hà Nội
 • Liên hệ Hotline: 0988989738
 • Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc chi tiết đến: trungtamhoangvan@gmail.com

12. Sửa đổi Chính sách Bảo mật này

Hoang Van Art có thể sửa đổi, bổ sung, thêm hoặc xóa nội dung của Chính sách quyền riêng tư này theo các chính sách nội bộ của Hoang Van Art sự phát triển công nghệ hoặc các luật và pháp lệnh hiện hành. Nếu bất kỳ sửa đổi quan trọng nào được thực hiện đối với Chính sách Bảo mật này, Hoang Van Art sẽ thông báo cho bạn về sửa đổi đó khi cần thiết theo cách dễ nhận biết.

Tuyên bố về trách nhiệm của Hoang Van Art

Giới thiệu về các trang web được liên kết

Các trang web của Hoang Van Art chứa một số liên kết đến các trang web bên ngoài, nhưng các liên kết này không được cung cấp cho mục đích chia sẻ dữ liệu cá nhân. Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thu thập dữ liệu cá nhân tại các trang web được liên kết, vì vậy hãy đảm bảo bạn kiểm tra các chi tiết liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân được giải thích trên các trang web được liên kết.

Các vấn đề liên quan đến trẻ em

Hoang Van Art không chủ định yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em trên các trang web của chúng tôi. Bất kỳ người nào được coi là trẻ vị thành niên theo luật pháp địa phương hoặc bất kỳ người nào khác dưới độ tuổi nhất định cố gắng truy cập các trang web của Hoang Van Art chỉ có thể sử dụng các trang web của chúng tôi nếu người đó được sự đồng ý từ một đại lý theo luật định, chẳng hạn như người có thẩm quyền của cha mẹ.

Scroll to Top