Thầy Xuân Hải – Violin/ Viola

Quá trình học tập

  • Bắt đầu học Violin tại Nhạc Viện Hà Nội nay là Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam từ năm 1999. Tốt nghiệp Đại học năm 2014 Chuyên ngành Violin

Kinh nghiệm giảng dạy và làm việc

Thầy Xuân Hải từng cộng tác với nhiều dàn nhạc giao hưởng

Kinh nghiệm giảng dạy tại nhà và nhiều trung tâm tại Hà Nội từ năm 2010. Thầy bắt đầu đảm nhiệm các lớp Violin cơ bản, nâng cao tại Hoang Van Art từ năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *