Thầy Thế Hiển – Piano

Quá trình học tập

  • Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm Nhạc năm 2020

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Thầy có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Piano gia sư và tại nhiều trung tâm âm nhạc.
  • Thầy bắt đầu giảng dạy các lớp nhóm, cá nhân, đặc biệt là các lớp Piano cho người lớn tại Hoang Van Art từ năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *