Thầy Phúc Dương – Piano

Quá trình học tập

  • Thầy bắt đầu với Piano từ lúc 6 tuổi dưới sự dìu dắt từ người mẹ của mình và bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam từ năm 2006
  • Giành Học bổng Toyota Năm 2018
  • Tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2019 – Chuyên ngành Piano Cổ điển

Kinh nghiệm giảng dạy

Thầy Phúc Dương có kinh nghiệm giảng dạy gia sư và cộng tác giảng dạy tại một số trung tâm tại Hà Nội và bắt đầu dảm nhiệm các lớp Piano nhóm cơ bản, nâng cao, cá nhân tại Hoang Van Art từ năm 2019.

Phần biểu diễn của thầy Phúc Dương tại Hòa Nhạc Mùa Thu năm 2018

Hoang Van Art

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *