Thầy Ngọc Tú – Piano

Quá trình học tập

  • Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Electric Keyboard tại Học viện Âm Nhạc năm 2020

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Thầy có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Piano gia sư và tại nhiều trung tâm âm nhạc.
  • Thầy bắt đầu cộng tác, trợ giảng cho các lớp Piano nhóm cơ bản, nâng cao, cá nhân từ năm 2016 và trực tiếp đứng lớp tại Hoang Van Art từ năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *